Dorada papira

Aparati i materijali za obradu, zaštitu ili uništavanje papira: za plastifikaciju, koričenje, noževi za papir, ćoškarice za zaokrugljivanje uglova, unuštivači - šrederi, sekači papira, prateći materijali, delovi...

Učitavanje
Top

Powered by Payroll Servers